Her Şey O’nu Anlatıyor

Yeryüzünün her köşesinde âhenk,
Çiçekler ve böcekler rengârenk.
Mümkün mü her şey olsun bir başına?
Sebeplerin gelmesiyle yan yana?

Ufacık zerreden bütün evrene,
Âdeta her şey kusursuz makine.
İntizamın aşikâr bedenleri,
Hayrette bırakır fark edenleri.

Nasıl ki bir köyde tek muhtar olur,
Tertip, düzen ancak böyle kurulur.
Her nesneyi tek bir olan yaratır,
Hayy u Kayyum olan yalnız Allah’tır.

Toprağın altında benzer tohumlar,
Eşsiz birer çiçek, coşku olurlar.
Hafîz ismi tecellisiyle bu fark.
İsm-i Âzam etrafında döner çark.

Ekmel yaratmış her şeyi Ḫâlık,
Bir ritimle işler mükemmel varlık.
Allah’ın kuluna şefkati büyük,
İnkâr edene anlamak çok mu yük?

Furkan ve kâinatın ayetleri,
Sonsuz kudretine işaretleri,
Bizlere sunmuş Allah Teâla;
Zikreder O’nu yer ve arş-ı âla.

Benzer fakat her numune müstakil,
İnsanın siması muntazam şekil.
Ferd ismiyle her kalb farklı atıyor,
Her şey apaçık O’nu anlatıyor!

Genç Çağlayan’dan alınmıştır.