Yetişkin Pusulası

Bayram

Efendimiz (s.a.s), Medine’yi teşrif ettiklerinde Medine’lilerin eğlenip oynadıkları iki günleri vardı. Efendimiz, “Bugünler neyin nesidir?” dedi.“Biz câhiliye devrinde bugünlerde eğlenirdik yâ Resûlallah” dediler. Bunun üzerine Kâinatın Efendisi buyurdu ki, “Şüphesiz Allah size bu günlerin yerine daha iyilerini, Kurban ve Fıtır günlerini (Kurban ve Ramazan Bayramlarını) verdi” buyurdu. (Hâkim, Müstedrek, 1/ 294; Müsned, 3/235, 250) Aişe validemiz […]

Bayram Read More »

Beklentisiz Olma

Sadakalar (zekâtlar), kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkânı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hallerini bilmeyen kimse, onları zengin sa-nır. Ey Resulüm, sen onları simâlarından tanırsın! Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir. (Bakara Sûresi, 2/273)

Beklentisiz Olma Read More »

Başkalaşma Marazı ve Çareleri

Soru: Kur’an-ı Kerim’de, mealen “Bir toplum, özündeki güzel meziyetleri değiştirmedikçe Allah Teâlâ da onlara lütuf buyurduğu nimetlerini ve iyi hali değiştirmez” buyruluyor. Bu açıdan, değişip başkalaşmaktan korunabilmemiz ve kendimiz olarak kalabilmemiz için neler tavsiye edersiniz? Cevap: İnanan insanlar, sürekli tekâmül peşinde bulunmalı, kalbî ve ruhî hayatları itibarıyla hep “diriliş”ler yaşamalı; fakat, aynı zamanda kendi öz değerlerine bağlı,

Başkalaşma Marazı ve Çareleri Read More »

Allah Sevgisi

Her şey O’ndan Ötürü Sevilmeli Mü’minlere gelince onlar, her şeyden önce Allah’ı severler ve başkalarına karşı alâkayı da O’nun sevgisine bağlarlar, sevgileri O’ndan ötürüdür. İnananlar, her şeyden evvel ve her şeyin önünde, mutlak Mahbub olarak Allah’a gönül verir; sonra da O’ndan ötürü, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün nebîleri ve velîleri severler. Nebîleri ve velîleri

Allah Sevgisi Read More »